Adana’da doğdu. 1994 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans derecesini aldı.
2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden yüksek lisans, 2007 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2000 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları ve ODTÜ MFD’yi yayına hazırlamak üzere grafik tasarımcı olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde çalışmaya başladı.
Ütopya Yayınevi tarafından basılan “Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür” (Malcolm Barnard) ve “Sanat Felsefesi: Çağdaş Bir Giriş” (Noel Carroll) adlı kitapların çevirilerini yaptı.
2005 yılında ODTÜ’de Ödül Işıtman seramik atölyesinde seramik çalışmalarına başladı. 2015 yılında çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmeye başladı. Kişisel sergileri “İZ” ODTÜ Kütüphane Sergi Salonu, Ankara’da 2014’te; “ES” Fırça Sanat Galerisi, Ankara’da 2015’te; “NEFES” Derinlikler Sanat Galerisi, İstanbul’da 2015’te; “BAĞ” Korart Sanat Galerisi, Adana’da 2019’da ve “KIYI” Keskinok Sanat Vakfı, Ankara’da 2019’da gerçekleşti.

* * *

She was born in Adana. She graduated from Tarsus American College in 1994. Received her bachelor’s degree from Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning in 1998. Completed her graduate studies at Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Department of Painting in 2002 and received her PhD from METU Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, in 2007. Started working at METU Faculty of Architecture in 2000 as the graphic designer of the Publications of METU Faculty of Architecture and METU JFA. She has translated the books “Art, Design and Visual Culture” (Malcolm Barnard) and “Philosophy of Art: A Contemporary Introduction” (Noel Carroll) from English to Turkish that are published by Ütopya Yayınevi. Started practicing ceramics in 2005 at Ödül Işıtman’s ceramics studio at METU. She then continued her ceramics practice in her own studio in 2015. Her solo exhibitions “İZ / TRACE” was held at METU Library Exhibition Hall, Ankara in 2014; “ES / BREEZE” at Fırça Sanat, Ankara in 2015; “NEFES / SOUL” at Derinlikler Sanat Galerisi, İstanbul in 2015; “BAĞ / BOND” at Korart Sanat Galerisi, Adana in 2019 and “KIYI / EDGE” at Keskinok Sanat Vakfı, Ankara in 2019.


[email protected]
gulizk_ceramics
YouTube
gulizktceramics/